[DajSięPoznać#8] Web Components i Aurelia

Wstęp

Jednym z ciekawszych standardów budowanych wokół HTML5 jest Web Components, dlatego tym razem trochę więcej na ten temat. Na głównej stronie Aurelii producenci na pierwszym miejscu stawiają “Forward-thinking”, a więc ES6, a także integrację z Web Components właśnie.

Problemy przy budowie aplikacji webowych

Pomimo ogromnego skoku, jaki zaliczyły technologie webowe w ostatnich latach, kilka problemów jest wciąż nierozwiązanych. Pierwszym z nich jest niedeskryptywny markup, tzn. widoki HTML ciężko się czyta, gdy są złożone w większości z div-ów, które nie mają wartości semantycznej. HTML5 wprowadził sporo nowych tagów, ale dobrze byłoby móc tworzyć własne i umieszczać je w widokach i tu właśnie z pomocą przychodzą Web Components. Kolejny problem jest taki, że wstawienie kontrolki wymaga dodania trzech referencji (html, js, css), co również nie jest zbyt wygodne. W ostatnim czasie twórcy frameworków nierzadko szli własnymi ścieżkami, np. angular problem niedeskryptywnego markupu zaadresował poprzez dyrektywy. Tu z pomocą przychodzą Web Components jako standard niezależny od jakiegokolwiek frameworka.

wc

Web Components

Standard budowany jest wokół 4 ważnych konceptów:

 • template, jako nowy tag htmla opisujący inercyjny fragment drzewa DOM, a więc taki, który wyrenderuje się dopiero po sklonowaniu i umieszczeniu w DOM hosta
 • custom-elements, a więc możlwość definiowania własnych tagów HTML
 • import, jako sposób na załączanie szablonów do strony
 • shadow DOM – koncepcja polegająca na wydzieleniu niezależnego fragmentu drzewa DOM strony (nazywanego light DOM) i odseparowaniu go od całej strony (ukrywając go przed kodem tradycyjnymi selektorami). Przykładem jest tag video z HTML5. Shadow DOM ignoruje tradycyjne, globalne style strony (choć można go stylować z zewnątrz operatorem /deep/).

Mamy zatem możliwość logicznej separacji elementów strony, co z reguły powinno znacznie ułatwić development.

Web Components w Aurelii

Aurelia z jednej strony używa tagu template przy definiowaniu komponentów, z drugiej pozwala na importowanie zewnętrznych komponentów i bindowanie się do nich poprzez mechanizmy frameworka. Przykładowe użycie customowego elementu może wyglądać nastepująco:

<aggregation-results id="aggs" if.bind="aggregationsData !== undefined">
  <h2>${selectedOption}</h2>
</aggregation-results>

Z jednej strony bindujemy się do propercji z ViewModelu żeby sterować widocznością, z drugiej wstawiamy do Web Componentu elementy stworzone poza Shadow DOM-em przy użyciu bindingu (do których będzie można odwołać się w samym komponencie).

Sam szablon zawiera w sobie widok, style i skrypt i wygląda następująco:

<template id="aggregation-results">
  <style>
    /*...*/
  </style>
  
  <div id="container">
    <content select="h2"></content>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Dzielnica</th>
          <th>Min</th>
          <th>Max</th>
          <th>Średnia</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="districts-body"></tbody>
    </table>
  </div>  
</template>
<script>
  //...
</script>

Za pomocą taga content tworzy się insertion point dla elementów z zewnątrz. Pisząc style mamy dostęp do kilku nowych pseudoklas i pseudoselektorów:

<style>
  #container{
    background-color: #F3E6E8;
  }

  :host{
    margin-left: 100px;
  }

  ::content h2{
    font-size: 26px;
  }
</style>

 

:host pozwala nam ostylować element z light DOM hostujący nasz shadow DOM, natomiast ::content pozwala stylować te elementy, które wstawiamy przez tag content.

Założeniem Web Components jest to, że nie renderują się od razu w drzewie i trzeba je tam zarejestrować. Można to zrobić również w pliku z kompontentem poprzez IIFE jak poniżej:

(function() {
  var objectPrototype = Object.create(HTMLElement.prototype),
    selfDocument = document.currentScript.ownerDocument;
  Object.defineProperties(objectPrototype, {
    aggregations: {
      writable: true
    }
  });
  objectPrototype.createdCallback = function() {
    var shadow = this.createShadowRoot(),
      templateContent = selfDocument.querySelector('#aggregation-results').content,
      templateNodes = document.importNode(templateContent, true);
    shadow.appendChild(templateNodes);
    objectPrototype.tbody = shadow.querySelector("#districts-body");
  };

  objectPrototype.attributeChangedCallback = function (attrName, oldVal, newVal) {
    if (attrName === "aggregations") {
      //zbuduj elementy tabeli
    }
  }

  var aggregationResultsElement = document.registerElement("aggregation-results", {
    prototype: objectPrototype,

  });
})();

 

Sporo gotowych do użycia komponentów można znaleźć na przykład na stronie Polymera.

Advertisements

One thought on “[DajSięPoznać#8] Web Components i Aurelia

 1. Pingback: [DajSięPoznać] Podsumowanie | When the smoke is going down

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s